dijous, 10 d’abril de 2014

Taller de pintura mural - Procés de realització dels frescos sobre la calç

Un cop fetes les pràctiques prèvies, vam seguir tot el procés fins arribar a pintar els frescos. Aquest va consistir en la aplicació de tres capes d'hidròxid de calç barrejades amb diversos tipus d'àrids; la primera capa o "arriccio" es va posar just una setmana abans d'aplicar les altres dues. La segona i la tercera capa (anomenades intonaco i intonachino respectivament) les vam posar el mateix dia, just abans de pintar.

Les diverses capes de morter s'han de barrejar i pastar molt bé, així que vam utilitzar una paleta i una batedora industrial, que ens van permetre obtenir un acabat òptim i molt fi.

Per traspassar els dibuixos sobre la calç vam utilitzar la tècnica anomenada spolvero, que consisteix en foradar les línies i passar-hi per sobre una bosseta plena de pigment; aquest traspassa els forats i deixa un puntejat sobre la calç, que ens serveix de guia per pintar.

Quan s'apliquen els pigments sobre la superfície encara fresca, aquests queden retinguts dins dels cristalls de calç; un cop acabat el procés de carbonatació, l'hidròxid de calç es converteix en un material molt noble i resistent, que conserva els pigments en perfecte estat.


 Preparant els materials pel taller


 Preparant la capa d'arriccio
 Aplicant l'arriccio sobre els taulons
 Abans d'utilitzar els pigments s'ha de comprovar
que siguin solubles a l'aigua i resistents a la calç Preparant la capa d'intonaco Preparant l'intonachino Acabant de foradar els cartrons Alguns dels frescos ja gairebé acabats