dilluns, 24 de març de 2014

Taller de pintura mural - Primers passos

Un cop fet un primer recorregut per algunes tècniques pictòriques de l'Antiguitat, ens hem plantejat el repte de conèixer i experimentar la pintura al fresc. La veritable tècnica s'anomena buon fresco i es basa en l'aplicació dels pigments sobre una barreja de sorra i hidròxid de calç (que sovint també s'anomena calç en pasta o grasello). Per obtenir-lo, es barreja òxid de calç amb aigua durant uns quants anys  En contacte amb l'aire aquest producte reacciona fins a convertir-se en pedra, així que a la hora de pintar hem de treballar ràpid i amb molta decisió.

Hi ha diversos sistemes per tal de passar els nostres dibuixos sobre la calç fresca. Un és la sinòpia, que consisteix en pintar-los a mà sobre la primera capa de calç (arriccio). I l'altra és la tècnica de l'spolvero, que consisteix en foradar els dibuixos amb un punxó, i col·locar-los sobre l'última capa de calç fresca; al passar una bosseta plena de pigment sobre el paper, el dibuix queda marcat en la calç.

 Presentació del tallerÒxid de calç


 Preparant els cartrons per fer l'spolvero


Realitzant proves amb la tècnica del tremp